girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Wees cyber vriendelijk

Vriendelijk zijn is cool

De kracht van positiviteit op het internet

De digitale wereld houdt nieuwe uitdagingen en kansen in voor sociale interactie, zowel voor kinderen als voor ieder van ons. Sociale signalen vang je online niet zo makkelijk op. Voortdurend verbonden zijn, kan zowel een comfortabel gevoel als angst teweegbrengen, en anonimiteit kan een stimulans zijn voor verliefdheid en complimentjes, maar kan ook jezelf en anderen kwetsen.

Het internet is een ingewikkelde plek, die zowel vriendelijkheid als negativiteit kan versterken. Leren vriendelijk zijn en empathie overbrengen - en hoe je reageert op negativiteit en intimidatie - is essentieel voor het opbouwen van gezonde relaties en verkleint het gevoel van isolement, wat soms kan leiden tot pesten, depressie, leer- en andere problemen.

Onderzoek toont aan dat, in plaats van simpelweg te zeggen dat kinderen online niet negatief mogen zijn, doeltreffende lessen in online bescherming de onderliggende oorzaken van negatief gedrag aanpakken. Deze activiteiten moedigen leerlingen aan om vanaf het begin positief te communiceren. Bovendien leren ze omgaan met negativiteit, wanneer ze daarmee in aanraking komen.

Activiteit

Van omstaander naar beschermer
Een toontje lager
De daad bij het woord
Interland:
Kind Kingdom

Doelstellingen

Bepalen wat positief zijn op het internet betekent.

Positiviteit uitdragen in online-communicatie.

Situaties identificeren waarin je een vertrouwde volwassene zou moeten aanspreken

Downloads

Download dit hoofdstuk
Download het volledige Curriculum

Woordenschat 

Pesten

Doelbewust, gemeen gedrag dat gewoonlijk herhaald wordt. Het doelwit heeft het vaak lastig om zichzelf te verdedigen.

Cyberpesten

Pestgedrag online of via digitale apparaten.

Intimidatie

Een meer algemene term dan pesten die vele vormen kan aannemen – lastigvallen, ergeren, intimideren, vernederen, enz. – en ook online kan gebeuren.

Conflict

Een argument of meningsverschil dat niet noodzakelijkerwijs wordt herhaald.

Agressor

De persoon die pest of intimideert; ook soms de “pestkop” genoemd, experts in het voorkomen van pestgedrag raden aan mensen nooit zo te noemen.

Doelwit

De persoon die wordt gepest of het slachtoffer is.

Omstaander

Iemand die de mogelijkheid heeft om in te grijpen of slecht gedrag te melden, maar niets doet om het te stoppen.

Beschermer

Een getuige van intimidatie of pestgedrag die het doelwit privé of openlijk steunt, en soms het incident waarvan hij of zij getuige is probeert te verhinderen en/of melden.

Uitvergroten

Lets luider of sterker laten klinken.

Uitsluiting

Een vorm van intimidatie of pestgedrag die online en offline wordt gebruikt en waarnaar vaak wordt verwezen als “sociale uitsluiting”.

Blokkeren

Een manier om alle contacten met een andere persoon online te verbreken, door te voorkomen dat die persoon toegang krijgt tot je profiel, jou berichten stuurt, je posts kan bekijken, enz. zonder die persoon daarvan te verwittigen (niet altijd ideaal in een context van pesten waarbij het doelwit wilt weten wat de agressor zegt of wanneer het pesten ophoudt).

Muten

Minder definitief dan blokkeren. Muten betekent dat je posts, commentaren, enz. van de ander niet meer ziet in je socialemediafeed wanneer die berichten vervelend worden - zonder dat die persoon op de hoogte wordt gebracht of dat zijn feed wordt gedempt (niet zinvol bij pesten).

Anoniem

Een naamloze of onbekende persoon - iemand online van wie je de naam of identiteit niet kent.

Trolling

Een bericht of commentaar posten online op een manier die doelbewust wreed, beledigend of provocerend is.

Misbruik melden

Onlinehulpmiddelen of -systemen van sociale media gebruiken om intimidatie, pesten, bedreigingen, en andere schadelijke inhoud te melden die doorgaans in strijd is met de servicevoorwaarden of communitystandaarden van de service.