girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Binnenkort telt België een leger van cyberexperten

De algemene inlichtingendienst, meer bepaald het CSOC (Cyber Security Operations Center), rekruteert binnenkort enkele tientallen specialisten in cybercriminaliteit.

Op termijn zullen er ongeveer 200 cyberexperts aan de slag zijn voor het CSOC. Ze zullen allerlei vormen van cyberaanvallen bestrijden, maar hun hoofdtaak is het beschermen van militaire doelwitten.

België wil zich op die manier beter wapenen tegen cybercriminelen. Defensie zal in de toekomst specialisten blijven rekruteren om haar capaciteiten op het gebied van informaticabeveiliging te versterken.