girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Noodgeval

Anoniem en gratis bellen: 116 000 Specialisten van Child Focus begeleiden en ondersteunen je

Together online

Het CyberSquad-initiatief komt voort uit de voortdurende samenwerking tussen stakeholders uit de betrokken sectoren. Laten we samen jongeren helpen om online gelukkig en veilig te zijn!

De gevolgen van de toegenomen online aanwezigheid van jongeren van 13 tot 17 jaar zijn niet onschuldig. Om maar één voorbeeld te geven: cyberpesten komt in Europa en wereldwijd steeds meer voor. België blijft uiteraard niet gespaard. 90% van onze jongeren is online actief en meer dan 80% gebruikt elke dag sociale media. Hun smartphone is hun levenslijn met de rest van de wereld. Hun sociaal leven speelt zich af tussen het scherm en de echte wereld.

Jongeren beleven fantastische momenten online, maar soms loopt het fout. En dan weten ze vaak niet hoe ze zich kunnen laten helpen.

Child Focus wil de jongeren meer bieden dan een telefonische hulplijn. Zij moeten ook op andere manieren vragen kunnen stellen, praten over de problemen die ze online ondervinden en advies vragen over hun houding ten opzichte van seksualiteit, liefde, vriendschap, digitale relaties, privacy, reputatiebescherming en natuurlijk digitale veiligheid.

De ouders blijven een belangrijke bron van informatie en hulp voor de kinderen. Maar soms is de mening van een leeftijdgenoot nog zo sprekend.

Om hen te helpen lanceert Child Focus een nieuw initiatief met de hulp van Google en Test Aankoop: CyberSquad. Een digitale oplossing, samen met hen en voor hen gecreëerd.

« I designed Cyber Squad with us in mind »

Clara, 23 years old

Clara, 23 years old

« I manage content gathering and publication. I also provide on-line help »

Julie, 18 years old

Julie, 18 years old

« I help online whenever I have free time »

Akim, 19 years old

Akim, 19 years old

CyberSquad wil tieners de kans geven om elkaar te ontmoeten, zodat ze zich nooit meer alleen voelen als ze te maken krijgen met moeilijke online situaties . Het project stelt hen in staat elkaar te ontmoeten en elkaar vragen te stellen. Ze kunnen met elkaar bespreken wat ze hebben meegemaakt, hun ervaringen delen en elkaar helpen. CyberSquad is een online community om elkaar te helpen, opgericht door en voor tieners. Zij wijzen elkaar op valkuilen op het web en in hun dagelijks leven, dat zich tegenwoordig grotendeels online afspeelt. CyberSquad doet ook dienst als referentiepunt waar ze indien nodig snel professionele hulp kunnen vinden : tips, advies, informatie of de dringende aanpak van een probleem. Op die manier dragen zij zelf bij tot een veiliger internet voor henzelf en hun generatie.

De CyberSquad-beweging

+

Het CyberSquad-platform breng jongeren samen om een einde te maken aan hun gevoelens van eenzaamheid en onmacht wanneer ze te maken krijgen met vervelende online situaties. Het is de bedoeling om samen met de jongeren een reeks virale acties te ondernemen. Wij reiken ze hulpmiddelen aan en maken ze mondig om de valstrikken te vermijden waaraan ze dagelijks in hun digitale wereld zijn blootgesteld. Ze krijgen ook tips om hun privacy efficiënt te beschermen en alles wat ze online delen af te schermen van onbescheiden blikken. Samen helpen wij onze tieners om zich op een gezonde manier digitaal te ontwikkelen. Zo dragen wij bij tot een veiliger internet.

Bron: Child Focus

Is deze informatie relevant en nuttig?

Ja Nee

Het CyberSquad-platform

+

CyberSquad is een website met een hele reeks tools waar adolescenten informatie vinden en elkaar kunnen helpen op heel diverse domeinen, zoals: seksualiteit, liefde, vriendschap, digitale relaties, privacy, reputatie en natuurlijk ook digitale veiligheid. Jongeren zullen elkaar ook waarschuwen met codes en alarm slaan als er zich online situaties van cyberpesten of seksuele uitbuiting voordoen.

Bron: Child Focus

Is deze informatie relevant en nuttig?

Ja Nee

Hulp van professionals

+

Jongeren kunnen op het platform vrij en zonder enige beperking hun mening geven. Er worden geen taboes uit de weg gegaan. Maar de activiteiten worden wel omkaderd en gemodereerd door professionals van Child Focus om te vermijden dat discussies ontaarden of om jongeren in noodsituaties meteen te helpen.

Bron: Child Focus

Is deze informatie relevant en nuttig?

Ja Nee

Child Focus wil samen met de tieners nagaan welke kwesties hen bezighouden en hoe zij met het internet en de sociale media omgaan. Uiteindelijk is het de bedoeling om het internet veiliger te maken. Wij kunnen allemaal bijdragen tot het succes van CyberSquad. Hoe? De volgende vragen en antwoorden maken alles duidelijk.

Hoe de veiligheid en privacy van jongeren online garanderen?

+
 • Controleer of alle privacy-instellingen correct zijn ingesteld op alle sociale media accounts van je kind.
 • Controleer of je kind weet dat het geen wachtwoorden mag delen of prijsgeven.
 • Toon je kind hoe het iedereen die online storend gedrag vertoont, kan blokkeren, verwijderen of signaleren.
Bron: Child Focus

Is deze informatie relevant en nuttig?

Ja Nee

Ouders: hoe aanwezig zijn zonder te spioneren?

+
 • Leer hoe sociale media functioneren en verbeter je digitale vaardigheden.
 • Luister naar je kind, maar word niet opdringerig.
 • Ga nooit achter de rug van je kind zijn of haar digitale activiteiten controleren. Vraag altijd toestemming.
 • Zorg dat je zelf aanwezig bent op de sociale media, maar meng je niet in het digitale leven van je kind.
 • Blijf discreet.
Bron: Child Focus

Is deze informatie relevant en nuttig?

Ja Nee

Ouders: hoe reageren in moeilijke situaties?

+
 • Blijf kalm: je koelbloedigheid zal je tiener geruststellen. Het zal een hele opluchting zijn als je kind merkt dat je de situatie niet als oncontroleerbaar of hopeloos beschouwt.
 • Moedig je tiener aan om erover te praten, eerder dan de hele tijd uit te leggen wat hij of zij moet doen.
 • Vraag niet dat je kind zijn gedrag rechtvaardigt of toch zou vertellen wat het duidelijk niet wil uitleggen.
 • Spoor je tiener aan om over zijn of haar zorgen te praten en/of om een discussieplatform zoals CyberSquad te gebruiken.
 • Doe nooit iets achter de rug van je tiener: neem alleen maar maatregelen als hij of zij ermee akkoord gaat.
Bron: Child Focus

Is deze informatie relevant en nuttig?

Ja Nee

Hoe situaties voorkomen die het digitaal welzijn van onze tieners in gevaar kunnen brengen?

+

Hoe vermijd je situaties die het digitale welzijn van je tiener in gevaar brengen?

 • Controleer of de privacy-instellingen van de accounts van je tiener op de sociale media correct staan ingesteld en of hij of zij weet hoe je een ongewenst contact kunt blokkeren.
 • Communiceren met je kind is beter dan bevelen geven.
 • Blijf luisteren naar je kind, maar word niet opdringerig.
 • Spoor je kind aan om platforms zoals CyberSquad te gebruiken.
 • Controleer of je kind weet hoe online communicatieplatforms functioneren en welk gevaar ze inhouden.
Bron: Child Focus

Is deze informatie relevant en nuttig?

Ja Nee

Hoe praat je met tieners over relaties en seksualiteit in een digitale wereld?

+

De menselijke relaties en de seksualiteit van jongeren zijn nu helemaal anders dan vroeger. Jongeren leiden nu een dubbel leven, online en offline. Beide levens lopen in elkaar over en dat kan verwarrend zijn voor hun ouders.

Misschien ben je als ouder niet de favoriete gesprekspartner van je kind voor dergelijke onderwerpen, maar toon je altijd bereid tot een gesprek, zonder vooroordelen en zonder je kind te snel te veroordelen.

Geef je kind de kans om uit vrije wil en openhartig een gesprek aan te gaan. Verwijs je kind eventueel door naar professionele hulpverlening en/of een platform zoals CyberSquad. Je tiener vindt er waarschijnlijk antwoorden op zijn of haar vragen.

Bron: Child Focus

Is deze informatie relevant en nuttig?

Ja Nee

Online reputatie: even vluchtig als kwetsbaar

+

Hoe omgaan met die angst dat je reputatie van de ene op de andere dag schade kan oplopen?

 • Leg je tiener uit dat hij of zij in een tijdperk leeft waarin alles wat je doet of zegt voor iedereen zichtbaar is zodra je het online post.
 • Je doet er goed aan om niet alles zomaar te posten: bespreek met je kind hoe belangrijk het is om iemands privacy te respecteren, maar ook niet alles van jezelf prijs te geven.
 • Maak het niet erger dan het is, maar wijs je kind wel op de complexe situaties waarin het soms verzeild kan geraken, zowel online als offline.
 • Niets is definitief en onherstelbaar: iemands online reputatie kent de hele tijd hoogtes en laagtes. Wat vandaag geldt, geldt daarom niet noodzakelijk morgen.
Bron: Child Focus

Is deze informatie relevant en nuttig?

Ja Nee

Jongeren zitten vaak met veel vragen. Maar hun ouders ook. Dat kan ook niet anders, de digitale wereld verandert zo snel dat het nog amper bij te houden is.

Maar samen kan het lukken.

google ta Cybersquad Child Focus

Child Focus lanceert, met de steun van Molengeek, Google en Test Aankoop, het webplatform www.cybersquad.be dat zich richt op en werd mede-opgericht door jongeren. Het doel is om hen een uitwisselingsplek te bieden waar ze antwoorden op hun vragen vinden over alles wat ze bezighoudt online.