girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Wees cyber moedig

Praat erover als je twijfelt

Moedig gedrag online definiëren en stimuleren

Het is belangrijk dat kinderen snappen dat ze niet alleen zijn, wanneer ze content online zien waarbij ze zich ongemakkelijk voelen – vooral wanneer het lijkt alsof ze zelf of iemand anders gekwetst kan raken. Ze mogen nooit aarzelen om hulp te vragen aan iemand die ze vertrouwen. Het is ook goed dat ze weten dat er verschillende manieren bestaan om moedig te zijn en actie te ondernemen, van dingen uitpraten online tot het gebruiken van meldingstools online.

Activiteit

Wanneer hulp inroepen
Meld het ook online

Doelstellingen

Begrijpen in welk soort situaties je hulp moet inroepen of erover praten met een volwassene die je vertrouwt.

Bedenk welke mogelijkheden er zijn om moedig te zijn online en waarom volwassenen bij het gesprek betrekken belangrijk is.

Downloads

Download dit hoofdstuk
Download het volledige Curriculum

Woordenschat 

Dapper

Moedig; niet noodzakelijk onverschrokken, want mensen zijn heel moedig wanneer ze bang of nerveus zijn maar ze reageren toch positief.

Gehackte account

Een online-account dat door iemand anders is overgenomen, zodat je er zelf geen controle meer over hebt.

Leerlingenbemiddeling

Een stap verder dan een leerling die erover praat, is leerlingenbemiddeling, om zaken aan te pakken of te veranderen; ook opkomen voor jezelf en anderen; vaak beschouwd als een essentieel onderdeel van burgerschap.

Vertrouwen

Sterke overtuiging dat iets of iemand betrouwbaar, oprecht of bekwaam is.