girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Val niet voor vals

Interland:
Rivier van de Waarheid

In de rivier die door Interland stroomt, lopen feiten en fictie door elkaar. Maar de dingen zijn niet altijd zoals ze lijken. Gebruik je gezond verstand om de stroomversnellingen over te steken en val niet voor de trucjes van de phisher die in deze wateren op de loer ligt!

Gespreksonderwerpen

Laat uw kinderen de River van de Waarheid spelen en gebruik onderstaande vragen om te bespreken wat ze geleerd hebben in de game. 

  • Beschrijf een moment waarop je moest beslissen dat iets echt of nep was op het internet. Welke tekens heb je gezien? 
  • Wat is een fisher? Beschrijf zijn gedragingen en hoe die het spel beïnvloeden. 
  • Heeft het spel Rivier van de Waarheid de manier veranderd waarop je dingen en mensen in de toekomst zal beoordelen? Zo ja, hoe? 
  • Noem één ding dat je anders zal doen nadat je de lessen hebt gevolgd en het spel hebt gespeeld? 
  • Geef enkele aanwijzingen van iets dat ‘niet oké’ is of akelig in een bepaalde situatie online? 
  • Hoe voel je je erbij als je online iets twijfelachtigs tegenkomt? 
  • Ben je echt niet zeker of iets echt is, wat moet je dan doen?